Национальный Транспортный Университет 

Киев

Сферы деятельности

Образовательные учреждения

Я хочу тут работать
×

Национальный Транспортный Университет 

Національний транспортний університет - вищий державний заклад освіти IV рівня акредитації, готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр за державним замовленням, а також за кошти юридичних і фізичних осіб на денній та заочній формі навчання. Рішенням ДАК Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2003 р., протокол № 48, підтверджено високий статус НТУ - університет знову визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу ІV рівня акредитації. У складі університету працюють чотири інститути: Інститут заочного та дистанційного навчання, Інститут економіки і бізнесу на транспорті, Інститут доуніверситетської підготовки та міжнародного співробітництва, Науково-дослідний інститут проблем транспорту і будівельних технологій. Зараз на чотирьох факультетах (автомеханічний; дорожньо-будівельний; економіки, менеджменту і права; транспортних та інформаційних технологій) та у двох інститутах (Інститут заочного та дистанційного навчання, Інститут економіки і бізнесу на транспорті) університету навчаються біля 11 тисяч студентів за 26 спеціальностями та спеціалізаціями у відповідності зі ступеневою системою освіти.